Ce cărţi ale Editurii Nomina Lex apreciaţi mai mult ?
PUBLICITATE
A A A

Drept procesual penal. Sinteze (editia a III-a, 2011)

Sinteze Avocatura

Old price:70.00RON
Pret:56.00RON
Numar de produse pe STOC:10
Cartea este pe stoc!
Cuprins
SUBIECTUL NR. 1. Abţinerea şi recuzarea  /pag. 13

 

SUBIECTUL NR. 2. Acţiunea civilă în procesul penal. Noţiune. Condiţii ale exercitării acesteia  /pag. 16

 

SUBIECTUL NR. 3. Acţiunea penală: noţiune; obiectul şi subiecţii acţiunii penale; trăsăturile acţiunii penale  /pag. 21

 

SUBIECTUL NR. 4. Apărătorul ca participant la desfăşurarea procesului penal. Drepturile şi obligaţiile acestuia  /pag. 23

 

SUBIECTUL NR. 5. Apelul peste termen  /pag. 26

 

SUBIECTUL NR. 6. Arestarea inculpatului: condiţii, organe judiciare care pot lua măsura; durata  /pag. 28

 

SUBIECTUL NR. 7. Arestarea învinuitului  /pag. 33

 

SUBIECTUL NR. 8. Cauzele care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală  /pag. 36

 

SUBIECTUL NR. 9. Cazuri de conexitate şi indivizibilitate  /pag. 46

 

SUBIECTUL NR. 10. Cazurile de asistenţă juridică obligatorie  /pag. 49

 

SUBIECTUL NR. 11. Cazurile de contestaţie în anulare  /pag. 51

 

SUBIECTUL NR. 12. Cazurile de revizuire  /pag. 53

 

SUBIECTUL NR. 13. Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune asupra luării, revocării, înlocuirii, încetării sau menţinerii unei măsuri preventive  /pag.  63

 

SUBIECTUL NR. 14. Cercetarea judecătorească  /pag. 65

 

SUBIECTUL NR. 15. Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea  /pag. 70

 

SUBIECTUL NR. 16. Cererea de reabilitare: titularii cererii de reabilitare,

 

conţinutul cererii de reabilitare  /pag. 72

 

SUBIECTUL NR. 17. Citarea părţilor la judecată. Compunerea instanţei de judecată. Asigurarea apărării  /pag. 74
SUBIECTUL NR. 18. Citaţia ca act procedural: noţiune, conţinut, loc de citare, înmânarea citaţiei  /pag. 77
SUBIECTUL NR. 19. Comparaţie între decădere şi nulitate, ca sancţiuni procedurale  /pag. 81
SUBIECTUL NR. 20. Competenţa funcţională şi competenţa materială  /pag. 83

 

SUBIECTUL NR. 21. Competenţa organelor de urmărire penală  /pag. 90

 

SUBIECTUL NR. 22. Competenţa personală în materie penală  /pag. 94

 

SUBIECTUL NR. 23. Confl ictele de competenţă şi excepţiile de necompetenţă  /pag. 95

 

SUBIECTUL NR. 24. Confruntarea ca mijloc de probă  /pag. 97

 

SUBIECTUL NR. 25. Constatarea infracţiunilor de audienţă. Suspendarea judecăţii  /pag. 98
SUBIECTUL NR. 26. Constatările tehnico-ştiinţifi ce şi medico-legale  /pag.  100
SUBIECTUL NR. 27. Decăderea şi inadmisibilitatea - sancţiuni procedurale penale    /pag. 102
SUBIECTUL NR. 28. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului - mijloace de probă în procesul penal  /pag.  104
SUBIECTUL NR. 29. Declaraţiile martorilor - mijloace de probă în procesul penal: noţiune, obligaţiile şi drepturile martorilor; persoanele care nu pot fi ascultate
ca martor şi persoane care nu sunt obligate să depună ca martor  /pag.  106
SUBIECTUL NR. 30. Declinarea de competenţă  /pag. 110
SUBIECTUL NR. 31. Deliberarea: Noţiune, obiect, procedură  /pag. 112
SUBIECTUL NR. 32. Dezbaterile în faţa primei instanţe şi ultimul
cuvânt al inculpatului  /pag. 114
SUBIECTUL NR. 33. Dispoziţii speciale privind reţinerea şi arestarea
preventivă a minorului  /pag. 116
SUBIECTUL NR. 34. Efectele recursului  /pag. 119
SUBIECTUL NR. 35. Efectul extensiv al apelului  /pag. 122
SUBIECTUL NR. 36. Efectul suspensiv şi efectul devolutiv al apelului  /pag. 123
SUBIECTUL NR. 37. Exercitarea acţiunii civile: dreptul de opţiune;
exercitarea din ofi ciu; exercitarea la instanţa civilă  /pag.  125
SUBIECTUL NR. 38. Expertizele - mijloace de probă în procesul penal  /pag. 128
SUBIECTUL NR. 39. Extinderea acţiunii penale pentru alte acte
materiale (în faţa instanţei de judecată)  /pag.  133
SUBIECTUL NR. 40. Extinderea procesului penal pentru alte fapte
penale şi pentru alte persoane  /pag. 135
SUBIECTUL NR. 41. Fapte similare, auxiliare şi negative; fapte şi
împrejurări care nu trebuie dovedite  /pag. 137
SUBIECTUL NR. 42. Felurile hotărârilor judecătoreşti  /pag. 139
SUBIECTUL NR. 43. Garantarea dreptului de apărare - principiu
fundamental al dreptului penal (analiză detaliată)  /pag. 141
SUBIECTUL NR. 44. Hotărârile penale supuse apelului. Titularii apelului  /pag. 144
SUBIECTUL NR. 45. Hotărârile penale supuse recursului  /pag. 147
SUBIECTUL NR. 46. Hotărârile supuse revizuirii: caracteristicile
acestora, limitele în care poate fi exercitată revizuirea  /pag.  149
SUBIECTUL NR. 47. Incompatibilitatea judecătorilor, a procurorului,
grefi erului şi organului de cercetare penală  /pag.  154
SUBIECTUL NR. 48. Inculpatul - parte în procesul penal; drepturi şi obligaţii  /pag.  156
SUBIECTUL NR. 49. Interceptările şi înregistrările audio sau video ca
mijloace de probă  /pag.  158
SUBIECTUL NR. 50. Introducerea plângerii prealabile la instanţa
de judecată: condiţii; procedura de judecată –
Subiect netratat. În prezent, plângerea prealabilă
se adresează doar organului de cercetare penală
sau procurorului [art. 279 alin. 2 C. proc. pen.]
SUBIECTUL NR. 51. Începerea urmăririi penale. Punerea în mişcare a
acţiunii penale   /pag.  164
SUBIECTUL NR. 52. Înscrisurile ca mijloace de probă în procesul
penal. Deosebirea de mijloacele materiale de probă   /pag.  168
SUBIECTUL NR. 53. Învinuitul: drepturi şi obligaţii; deosebirea de
făptuitor şi de inculpat   /pag..171
SUBIECTUL NR. 54. Judecarea infractorilor minori   /pag. 173
SUBIECTUL NR. 55. Liberarea provizorie pe cauţiune şi sub control judiciar   /pag. 176
SUBIECTUL NR. 56. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire
penală   /pag. 182
SUBIECTUL NR. 57. Luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea şi
încetarea de drept a măsurilor de prevenţie   /pag. 185
SUBIECTUL NR. 58. Măsurile asigurătorii: noţiune, importanţă, feluri   /pag. 188
SUBIECTUL NR. 59. Procedura privind tragerea la răspundere penală
a persoanei juridice   /pag. 191
SUBIECTUL NR. 60. Măsurile premergătoare şedinţei de judecată
(procedura preliminară)  /pag. 196
SUBIECTUL NR. 61. Modalităţi speciale de ascultare a martorului   /pag. 198
SUBIECTUL NR. 62. Modul de deliberare şi redactare a hotărârii judecătoreşti 200
SUBIECTUL NR. 63. Momentele desfăşurării acţiunii penale: punerea în mişcare şi exercitarea acesteia   /pag. 202
SUBIECTUL NR. 64. Neagravarea situaţiei în propriul apel   /pag. 205
SUBIECTUL NR. 65. Noţiunea de infracţiune flagrantă. Cazurile de aplicare a procedurii speciale   /pag. 206
SUBIECTUL NR. 66. Nulităţile ca sancţiuni procedurale penale   /pag. 209
SUBIECTUL NR. 67. Obiectul probaţiunii: noţiune, faptele şi împrejurările care formează obiectul probaţiunii   /pag. 213
SUBIECTUL NR. 68. Obiectul şi subiecţii acţiunii civile  /pag. 216
SUBIECTUL NR. 69. Obligarea de a nu părăsi localitatea şi obligarea de a nu părăsi ţara - măsuri preventive   /pag. 219
SUBIECTUL NR. 70. Organele la care poate fi introdusă plângerea prealabilă   /pag.  223
SUBIECTUL NR. 71. Partea civilă: noţiune; constituirea părţii civile;
modalităţi de constituire; drepturi şi îndatoriri   /pag. 225
SUBIECTUL NR. 72. Partea responsabilă civilmente: momentul până
la care poate fi introdusă în procesul penal;
modalităţi în care intră în procesul penal; drepturi
şi obligaţii   /pag. 229
SUBIECTUL NR. 73. Partea responsabilă civilmente: noţiune; cazuri
de răspundere pentru fapta altuia   /pag. 232
SUBIECTUL NR. 74. Partea vătămată în procesul penal: noţiune;
constituire; drepturi şi obligaţii   /pag. 235
SUBIECTUL NR. 75. Participarea procurorului, a părţilor şi a altor persoane
la judecarea cauzelor penale în prima instanţă   /pag. 238
SUBIECTUL NR. 76. Percheziţia ca mijloc de probă. Procedura efectuării
percheziţiei şi ridicarea de obiecte sau înscrisuri   /pag. 240
SUBIECTUL NR. 77. Pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor   /pag. 244
SUBIECTUL NR. 78. Plângerea prealabilă: noţiune, titularii plângerii
prealabile şi conţinutul acesteia   /pag. 245
SUBIECTUL NR. 79. Plângerea şi denunţul ca acte de sesizare a
organelor de urmărire penală   /pag. 251
SUBIECTUL NR. 80. Prelungirea şi menţinerea arestării inculpatului   /pag. 255
SUBIECTUL NR. 81. Principiile fundamentale ale procesului penal român. Scurtă analiză a acestora   /pag. 258
SUBIECTUL NR. 82. Principiile specifice fazei de judecată a procesului penal   /pag. 263
SUBIECTUL NR. 83. Probele în procesul penal: noţiune, importanţă, clasificare   /pag. 265
SUBIECTUL NR. 84. Procedura prezentării materialului de urmărire penală   /pag. 268
SUBIECTUL NR. 85. Procedura reabilitării judecătoreşti   /pag. 270
SUBIECTUL NR. 86. Prorogarea de competenţă în cazul chestiunilor prealabile, al schimbării încadrării juridice sau a califi cării faptei ce face obiectul judecăţii   /pag. 272
SUBIECTUL NR. 87. Protecţia datelor de identifi care a martorului   /pag. 275
SUBIECTUL NR. 88. Rechizitoriul ca act de trimitere în judecată   /pag. 276
SUBIECTUL NR. 89. Reluarea urmăririi penale   /pag. 278
SUBIECTUL NR. 90. Restituirea cauzei la procuror   /pag. 280
SUBIECTUL NR. 91. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii   /pag. 281
SUBIECTUL NR. 92. Reţinerea ca măsură preventivă   /pag. 283
SUBIECTUL NR. 93. Revocarea liberării provizorii. Cazuri, procedură   /pag. 285
SUBIECTUL NR. 94. Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal   /pag. 286
SUBIECTUL NR. 95. Rezolvarea cauzei penale (a laturii penale şi a laturii civile)  /pag. 288
SUBIECTUL NR. 96. Sarcina probaţiunii. Aprecierea probelor   /pag. 291
SUBIECTUL NR. 97. Schimbarea încadrării juridice   /pag. 294
SUBIECTUL NR. 98. Scoaterea de sub urmărire penală. Clasarea cauzelor penale   /pag. 295
SUBIECTUL NR. 99. Strămutarea cauzelor penale. Noţiune, temei, procedură 297
SUBIECTUL NR. 100. Structura hotărârilor judecătoreşti pronunţate în prima instanţă   /pag. 300
SUBIECTUL NR. 101. Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi - cazuri   /pag. 303
SUBIECTUL NR. 102. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală   /pag. 306
SUBIECTUL NR. 103. Suspendarea urmăririi penale   /pag. 308
SUBIECTUL NR. 104. Şedinţa de judecată în prima instanţă: început, deschidere, strigarea cauzei, verifi carea legalităţii sesizării instanţei; verifi cări privitoare la inculpat; măsuri privind martorii, experţii şi interpreţii; lămuriri, excepţii, cereri. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei (art. 3201 C. proc. pen., introdus prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor  /pag. 310
SUBIECTUL NR. 105. Termenele în procesul penal: noţiune, clasifi care, calcul   /pag. 318
SUBIECTUL NR. 106. Termenul de apel: concept; moment de la care curge termenul; repunerea în termen   /pag. 321
SUBIECTUL NR. 107. Terminarea urmăririi penale   /pag. 324
SUBIECTUL NR. 108. Urmărirea penală în cazul infractorilor minori   /pag. 327
SUBIECTUL NR. 109. Urmărirea penală şi judecata în cadrul procedurii urgente   /pag. 329
SUBIECTUL NR. 110. Urmărirea penală: obiect; limite; trăsături caracteristice   /pag. 331
SUBIECTUL NR. 111. Valoarea probatorie a raportului de expertiză   /pag. 333
BIBLIOGRAFIE   /pag. 334
Fişa tehnică
Autor(i) Eduard Dragomir, Roxana Paliţă
Titlul Drept procesual penal
Editia a III-a, 2011
Editura Nomina Lex
Localitatea si Anul Bucuresti, 2011
Nr. pagini 336
Format Academic, B5
ISBN 978-606-8153-28-5
 

Vă recomandăm şi:

Organizarea si Exercitarea Profesiei de Avocat (editia a III-a, 2011)
47.00RON
   
 
 
eXTReMe Tracker