Ce cărţi ale Editurii Nomina Lex apreciaţi mai mult ?
PUBLICITATE
A A A

Examen de DEFINITIVAT incepand cu 4 noiembrie 2009!

UNBR a dat publicitatii Decizia nr. 98 din 28 august 2009 prin care se stabileşte data de 04 noiembrie 2009 ca dată de începere a examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv.

Potrivit Deciziei nr. 98/2009:

" În aplicarea Hotărârii Consiliului U.N.B.R. din 21 februarie 2009, Comisia Permanentă a U.N.B.R. din 28 august 2009 stabileşte data de 04 noiembrie 2009 ca dată de începere a examenului de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv (în continuare, examenul), cu respectarea următoarelor reguli:

1. Examenul va fi susţinut de către avocaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Lege, se va desfăşura conform Regulamentului de examen aprobat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. şi modificat prin Decizia nr. 447 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R.

2. Examenul se va desfăşura la subcomisiile de examen la care sunt arondaţi candidaţii înscrişi la examen din barourile de pe raza aceleiaşi curţi de apel, conform tabelelor comunicate la U.N.B.R. de barouri, în baza deciziilor de înscriere la examen aprobate de consiliile barourilor, în termenul stabilit de Regulamentul de examen.

3. Barourile vor comunica la U.N.B.R., cel târziu până la data de 12 octombrie 2009 propunerile pentru comisia de examinare, comisia de elaborare a subiectelor şi baremurilor de corectare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi tabelele avocaţilor stagiari înscrişi la examen.

4. Înscrierea la examen se va face prin cererea formulată conform art. 5 din Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. care se va depune la baroul din care face parte avocatul stagiar.

5. Examinarea candidaţilor pentru obţinerea titlului profesional de avocat definitiv se va efectua de către Comisia de examen numită de Consiliul U.N.B.R., iar desfăşurarea examenului se va face în faţa subcomisiilor de examen care îşi vor desfăşura activitatea la barourile de la sediul Curţilor de Apel.

6. Examinarea candidaţilor se va face la 5 materii prin susţinerea de probe scrise, cu respectarea Hotărârii nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R., care se va aplica în mod corespunzător. Prevederile art. 2 din Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. se vor aplica de către Comisia de examen, în raport de hotărârile consiliilor barourilor comunicate la U.N.B.R. până la data de 12 octombrie 2009, astfel încât, în funcţie de opţiuni, materiile de examen din sesiunea noiembrie 2009 să fie aceleaşi cu materiile de examen din sesiunea aprilie 2009.

7. Tematica de examen şi bibliografia sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R.

Examenul va consta din aplicaţii practice din materia prevăzută în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 295/15 decembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R.

Toate probele de examen se vor susţine în scris. Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie constituită la nivel naţional care va funcţiona într-o singură locaţie.

8. Taxa de înscriere la examen este de 700 lei (fără TVA) şi se va achita la fiecare barou. Din taxa încasată, barourile vor vira în contul Uniunii Naţionale a Barourilor din România Cod IBAN: RO30BRDE410SV21199534100 deschis la B.R.D. - Sucursala ACADEMIEI suma de 119 lei, din care 19 lei reprezintă TVA, cu menţiunea „taxă de examen pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv la baroul …”. Viramentul va fi însoţit de tabelul centralizator al avocaţilor stagiari înscrişi la examen pentru care s-au achitat taxele.

9. Decanii şi consiliile barourilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Decizii " .

Comentarii

 
eXTReMe Tracker