Ce cărţi ale Editurii Nomina Lex apreciaţi mai mult ?
PUBLICITATE
A A A

Noutăţi editoriale

 • Pages: 1
 • Drept Penal. Partea speciala - 2015

  Sinteze Avocatura|Noutăţi editoriale|Top vânzări

  Manualul de faţă, elaborat conform prevederilor Noului Cod penal intrat în vigoare în 2014, se adreseaza în egală măsură persoanelor care vor să-şi uşureze munca de pregătire a examenelor de admitere şi definitivare în avocatură, magistratură sau alte profesii juridice din anul 2015.

  Numar de produse pe STOC:4
  Pret:89.00»59.00RON
 • Drept procesual civil. Editia a IV-a, 2014. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat

  Sinteze Avocatura|Biblioteca Avocatului|Promoţii|Noutăţi editoriale|Top vânzări

  Lucrarea este elaborata conform tematicii prezentate de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania pentru examenul de admitere in profesia de avocat, Sesiunea Septembrie 2014

  Pentru comenzi ne puteti contacta si la Telefoanele:

  021/413.40.27 (Romtelecom);

  0745.757.098 (Orange);

  0723.845.248 (Vodafone);

  0761.694.248 (Cosmote)

  Program comenzi telefonice: Luni-Vineri, intre orele 10-16.

  Numar de produse pe STOC:77
  Pret:130.00»104.00RON
 • Pachet 2 carti DREPT CIVIL pentru EXAMENUL de ADMITERE in BAROU, 2014, | REDUCERE 35%

  Sinteze Avocatura|Biblioteca Avocatului|Promoţii|Noutăţi editoriale|Top vânzări

  Editura Nomina Lex va propune un pachet promotional, compus din două cărţi din domeniul dreptului civil, deosebit de utile în pregatirea examenelor de ADMITERE IN AVOCATURA SI MAGISTRATURA din anul 2014, şi anume:

   

  1. Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat, Editia a IV-a, Editura Nomina Lex, Bucuresti, 2013 | Autori: Avocat Eduard Dragomir, Avocat Roxana Paliţă

  Manualul de faţă, elaborat în totalitate conform Noului Cod Civil, acoperă întreaga tematica ce se cere pentru examene: Partea generală a dreptului civil, Persoanele, Dreptul de proprietate si Drepturile reale, Teoria Generală a Obligatiilor, Contractele speciale si Succesiunile. Numar total de pagini: 868, Format Academic

   

  2. Noul Cod civil, republicat in M. Of. nr. 505/2011 (Ad Litteram) - editie premium, cartonata. Numar total de pagini: 600

  Ambele cărţi sunt tipărite pe hârtie de calitate superioară, interiorul este cusut iar coperta, lucios laminată, este cartonată pentru a oferi o rezistenţă mai mare în timp.

  Numar de produse pe STOC:9
  Pret:176.00»114.40RON
 • Negocierea edificatoare, 2014 | Autor: Constantin A.Z. Ciurel

  Noutăţi editoriale

  Până în anii ’90, principale tipuri de negociere erau: negocierea distributivă, cea integrativă și cea principială.

  Odată cu dezvoltarea societății umane și cu globalizarea acesteia, a apărut necesitatea evaluării efectelor oricărei negocieri asupra mediului natural și a comunității umane în care respectiva negociere își va reverbera efectele. Din această cauză a apărut, ca o necesitate vitală, negocierea edificatoare.

  Negocierea edificatoare pe lângă facilitățile și beneficiile negocierii principiale, se rezolvă fondul disputei ținându-se cont în mod obligatoriu de interesul comunității în care negocierea va produce efecte.

  Un negociator edificator deține instrumentele și tehnicile necesare spre a materializa şansa unui câştig, dar mult mai important, îmbunătățirea relaţiilor cu ceilalți parteneri și, în plus, încheierea unui acord care să fie acceptat și susținut de comunitatea în care acesta își va produce efectele.

  Negocierea edificatoare lasă de o parte vechile metehne ale „negocierii agresive” cu ale sale principii „eu să câștig, iar tu să pierzi”, reedificând spațiul negocierii astfel ca toate părțile să câştige împreună fără a-i leza pe ceilalți.

  Negocierea edificatoare este un produs al finalului de secol douăzeci pentru secolul douăzeci și unu. Ea include descoperirile mai multor domenii și mai multor cercetări interdisciplinare, apelând la logică, comunicare, teoria argumentării, analiză tranzacţională, ș.m.a.

  Negocierea edificatoare a redefinit noţiunile de cerere și ofertă, argument, argumentaţie, contra-argument și compromis, poziţie și pretenţii, obiecţiuni concesii și tranzacţii, raportându-le permanent la dimensiunea globală a negocierii și la efectele acesteia asupra mediului natural și comunității umane.

  Un negociator edificator are permanent în vedere cutumele socio-culturale ale comunității în care negocierea își va produce efectele, mediul natural asupra căruia se vor repercuta prevederile acordului și acceptul comunității umane în care se vor desfășura activitățile din respectivul acord.

  Capacitățile negociatorului edificator îl fac pe acesta indispensabil în această lume a afacerilor globale, pentru oricare dintre palierele operaționale, de la producător și distribuitor la importatori-exportatori și de la multinaționale până la rețelele naționale de comerț en-detail.

  Pentru a fi negociator edificator este nevoie de har, înainte de a dobândi prin formare, învăţare și experienţă abilitățile necesare. Tocmai datorită acestui har, fără de care poți deveni un bun meseriaș, dar niciodată un profesionist creator, profesia de „negociator edificator” este privită ca una de elită în afaceri, diplomaţie, asistență socială și politică.

  Negociatorul edificator utilizează instrumentele comunicatorului, pe cele ale specialistului în relații publice și pe cele ale negociatorului, ținând cont permanent de rolul său de reprezentat al interesului general și susținând astfel, în timpul practicării profesiei, un adevărat recital pluridisciplinar.

  Numar de produse pe STOC:50
  Pret:59.00»46.00RON
 • Pages: 1
 • Pages: « Previous 1 2 3 4 Next »
 • Drept penal. Sinteze (editia a III-a, 2011)

  Sinteze Avocatura

  DREPT PENAL. Sinteze pentru pregatirea examenului de admitere si definitivare in profesia de avocat (Autori: Av. Eduard Dragomir, Av. Roxana Paliță) -  EDITIA A III-A, Editura Nomina Lex, București, 2011.

  Numar de produse pe STOC:1
  Pret:95.00»76.00RON
 • Drept procesual penal. Sinteze (editia a III-a, 2011)

  Sinteze Avocatura

  DREPT PROCESUAL PENAL. Sinteze pentru pregatirea examenului de admitere si definitivare in profesia de avocat (Autori: Av. Eduard Dragomir, Av. Roxana Paliță) -  EDITIA A III-A, Editura Nomina Lex, București, 2011.

  În elaborarea editiei a III-a, apărută în februarie 2011, s-au avut în vedere modificările Codului de procedura penală aduse prin Legea nr. 202/2010, privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, publicată în Monitorul Oficial nr. 714 din 26 octombrie 2010.

   

  Numar de produse pe STOC:10
  Pret:70.00»56.00RON
 • Organizarea si Exercitarea Profesiei de Avocat (editia a III-a, 2011)

  Sinteze Avocatura

  Organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat (Autori: Av. Eduard Dragomir, Av. Roxana Paliță), editia a III-a - revizuita si adaugita conform Legii nr. 270/2010, Editura Nomina Lex, 2011.

  Această lucrare este destinată persoanelor care vor să-şi uşureze munca de pregătire a examenului de primire sau definitivare în profesia de avocat şi a fost elaborată ţinând cont de bibliografia recomandată de instituţiile abilitate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Carte indisponibila momentan
  Pret:59.00»47.00RON
 • Politica Europeana de Vecinatate

  Drept European

  Având o tematică extrem de actuală, lucrarea prezintă o analiză a principalelor obiective, instrumente, mecanisme, realizări şi perspective ale Politicii Europene de Vecinătate. Având în vedere apariţia acestei politici în anii 2003-2004, tema de cercetare suscită interesul cititorului, permanentele schimbări la nivel european în ceea ce priveşte conturarea şi consolidarea acestei noi politici transformând cercetarea iniţiată de autoare într-un demers extrem de complex.

  Analiza şi urmărirea în dinamică a documentelor oficiale, a discursurilor factorilor implicaţi în construirea acestei politici, prezentarea detaliată a proiectelor Uniunii Europene privind vecinătatea sa estică şi sudică, consideraţiile autoarei pe marginea unor concepte precum transferul de norme şi standarde, diplomaţia transformaţională, condiţionalitatea, influenţele cu caracter interguvernamental, rolul şi contribuţia României în conturarea şi consolidarea acestei politici de vecinătate, precum şi concluziile argumentate ale întregii lucrări oferă valoare adăugată rezultatelor cercetării autoarei.

  Numar de produse pe STOC:40
  Pret:33.00»26.50RON
 • Judecata penala in prima instanta

  Biblioteca Avocatului

  Fără a diminua cu nimic rolul celorlalte două faze ale procesului penal - urmărirea penală şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti - putem spune că judecata penală reprezintă faza procesual penală cu conţinutul cel mai bogat şi totodată cu cea mai mare importanţă în cadrul procesului penal. Aici principiile care guvernează întregul proces penal îşi dau măsura valorii lor garantând respectarea legii şi aflarea adevărului.

  Necesitatea fazei de judecată în procesul penal rezidă din interpretarea dispoziţiilor constituţionale prevăzute în art. 126 alin. 1: „justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege”.

  Judecata penală ca fază a procesului penal are ca obiect soluţionarea cauzei în mod definitiv. Aceasta presupune pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice, susceptibilă de a fi pusă în executare, în scopul realizării depline şi definitive a sarcinilor justiţiei penale.

  Numar de produse pe STOC:39
  Pret:29.00»23.00RON
 • Actiunile in procesul penal - editia a II-a [Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru]

  Biblioteca Avocatului

  Apărarea diferitelor valori sociale se realizează printr-o diversitate de forme şi mijloace. Titularii diferitelor valori sociale ocrotite de legea penală au dreptul să pretindă respectarea acestor valori de către ceilalţi membri ai colectivităţii, iar în caz de violare a acestora să recurgă la organele competente pentru restabilirea ordinii de drept încălcate.

  Încălcarea oricărei dispoziţii incriminatoare din legea penală face să se nască un conflict, un raport juridic de drept penal, în baza căruia titularul dreptului încălcat va beneficia de protecţia legii penale.

  Numar de produse pe STOC:78
  Pret:32.00»25.50RON
 • Libertatea de circulatie a persoanelor

  Drept European

  În prezent, poate cel mai vizibil beneficiu adus de integrare pentru omul obişnuit este libera circulaţie în spaţiul comunitar. Un adevărat salt de uriaş de la regimul de acum două decenii, în care dorinţa de a trece graniţa rămânea la stadiul de vis pentru majoritatea cetăţenilor, la cel actual în care singurul document necesar pentru a intra pe teritoriul majorităţii statelor membre UE este Cartea de identitate.

  Numar de produse pe STOC:294
  Pret:33.00»26.50RON
 • Criminalistica

  Carte universitara

  Lucrarea de faţă este în primul rând un curs universitar bine documentat adresat studenţilor Universităţii Danubius din Galaţi, însă poate fi deosebit de utilă tuturor practicienilor dornici de perfecţionare a cunoştinţelor în domeniul crminalisticii.

  Numar de produse pe STOC:2
  Pret:30.00RON
 • Competenta in materie penala

  Biblioteca Avocatului

  Prin competenţa penală se înţelege capacitatea obiectivă pe care o are fiecare organ să concureze la realizarea justiţiei represive, de a îndeplini anumite acte procedurale. Cu alte cuvinte, a stabili competenţa unei instanţe în materie penală, înseamnă a determina care sunt cauzele pe care ea le poate judeca .

  Numar de produse pe STOC:47
  Pret:25.00»20.00RON
 • Reabilitarea. Procedura speciala in procesul penal

  Biblioteca Avocatului

  Reabilitarea constituie mijlocul legal prin care se înlătură pentru viitor toate incapacităţile şi interdicţiile ce decurg dintr-o hotărâre de condamnare şi asigură reintegrarea socială completă a unui condamnat, pri repunerea lui în situaţia anterioară condamnării.

  Numar de produse pe STOC:92
  Pret:27.00»21.50RON
 • Cultura ciupercilor pentru incepatori. Autor: Ioana Tudor

  Afaceri Agricole

  Structurată pe parcursul a 15 capitole, lucrarea de fata reprezintă un adevărat manual de cultivare a ciupercilor care nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui cultivator din România. Lucrarea prezintă, pe înţelesul tuturor, tehnologiile de cultivare pentru cinci specii de ciuperci comestibile: Champignon (Agaricus), Ciuperca termofilă, Ciuperca lui Dumnezeu, Pleurotus si Ciuperca parfumată.


  Numar de produse pe STOC:4
  Pret:23.00»18.50RON
 • Dor de tine (Gillda Stoian)

  Diverse

  "Dor de tine" - Volum de poezii şi eseuri

  "Pentru toate acele clipe in care sufletul meu s-a ridicat dincolo de ceruri, pentru toate clipele in care am zambit si am fost fericita, pentru toate acele clipe in care mi-am pierdut visele fara a intelege macar de ce, pentru povestile mele de iubire in care mereu am fost o "day-time girl" (fata pentru suflet), pentru toate acestea s-a nascut acest volum: o fila de poveste, un eseu, o poema, un cantec pentru tot ce a fost frumos sau trist in viata mea.Un volum de suflet, pentru suflet" (Gillda Stoian).

  Numar de produse pe STOC:1
  Pret:20.00»16.00RON
 • Probele in procesul penal

  Biblioteca Avocatului

  Titlul cartii: PROBELE IN PROCESUL PENAL. ASPECTE TEORETICE SI JURISPRUDENTA IN MATERIE

  Autori: Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru

  Editia: a II-a, Editura Nomina Lex,

  Bucuresti, 2010

  Numar de produse pe STOC:39
  Pret:43.00»34.50RON
 • Exproprierea

  Biblioteca Avocatului

  Lucrarea de faţă, intitulată sugestiv „Exproprierea. Aspecte teoretice şi jurisprudenţă”, îşi propune a răspunde, prin argumente doctrinare şi de practică judiciară, mai multor întrebări, precum: Ce este exproprierea?; Care este natura juridică a acestei instituţii?; Care sunt bunurile care pot fi expropriate?; Care sunt regulile procedurale în materie de expropriere?; Care sunt efectele exproprierii?; Care sunt măsurile de protecţie ale persoanelor expropriate? etc.

  Numar de produse pe STOC:41
  Pret:33.00»26.50RON
 • Expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

  Monografii juridice

  Expertiza reprezintă un important mijloc legal de probă, constând în efectuarea de investigaţii, lucrări, analize, calcule, aprecieri şi concluzii cu caracter tehnic. Activităţile sunt realizate de către un specialist dintr-un anumit domeniu şi sunt efectuate din dispoziţia organului de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, în scopul lămuririi unor fapte sau împrejurări care formează ori ar urma să formeze obiectul unui proces.

  Numar de produse pe STOC:2
  Pret:29.00»23.00RON
 • Pachet DREPT COMUNITAR - 2010

  Promoţii

  Pachetul contine 3 carti editate in 2010 in materie de Drept comunitar:

  1. Tratatul de la Lisabona - 466 pagini

  2. Instituţiile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona - 743 pagini

  3. Cetatenia Europeana - 278 pagini

  Carte indisponibila momentan
  Pret:101.00»64.00RON
 • Pachetul ADMITERE BAROU - Editura Nomina Lex (2010-2011)

  Promoţii

   

  Din motivul epuizarii a doua titluri din prezentul pachet, va oferim si va punem la dispozitie o varianta ceva mai extinsa, dar mai ieftina, similara celei de fata!

  CLICK pentru DETALII

   

  Pachetul ADMITERE BAROU

  (5 volume)

  Vol. 1.

  Organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat

  Editia a III-a, 2011

  Vol. 2.

  Drept civil. Sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat

  Editia a II-a, 2010

  Vol. 3

  Drept procesual civil. Sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat

  Editia a II-a, 2010

  Vol. 4

  Drept penal. Sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat

  Editia a II-a, 2010

  Vol. 5

  Drept procesual penal. Sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat

  Editia a III-a, 2011

  Autori

  Av. Eduard Dragomir; Av. Roxana Paliţă

  Editura

  Nomina Lex

  Localitatea

  Bucureşti

  Anul

  2010-2011

  Format

  Academic - Envelope B5

  Carte indisponibila momentan
  Pret:389.00»330.00RON
 • Pachetul "CODURI DE BAZA" - 6 Volume

  Promoţii

  Pachetul "CODURI DE BAZĂ" este o oferta promo, valabila in limita a 50 comenzi şi conţine:

  1. CODUL CIVIL ROMÂN

  - Partea I: Codul civil in vigoare, actualizat

  - Partea a II: Viitorul Cod civil - Legea 287/2009

  2. CODUL PENAL ROMÂN

   - Partea I: Codul penal in vigoare, actualizat

  - Partea a II: Viitorul Cod penal - Legea nr. 286/2009

  3. CODUL DE PROCEDURA CIVILA, actualizat

  4. CODUL DE PROCEDURA PENALA, actualizat

  5. CODUL MUNCII, actualizat

  6. CODUL FAMILIEI, actualizat

  Carte indisponibila momentan
  Pret:104.00»69.00RON
 • Pachetul "ADMITERE BAROU + LEGISLATIA DE BAZA" - 12 CĂRŢI

  Promoţii

   

   

  Pachetul "ADMITERE BAROU + LEGISLATIA DE BAZA" - 12 CĂRŢI conţine:

   

   

   

  2. DREPT PROCESUAL PENAL. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivat in profesia de AVOCAT, editia a III-a, 2011

   

   

  3. DREPT CIVIL. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivat in profesia de AVOCAT, editia a II-a, 2010

  4. DREPT PROCESUAL CIVIL. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivat in profesia de AVOCAT, editia a II-a, 2010

  5. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivat in profesia de AVOCAT, editia a III-a, 2011, revizuita si adaugita conform Legii nr. 270/2010

  6. CODUL CIVIL ROMÂN, Editura Nomina Lex, Bucuresti, 2009 ce cuprinde:

  - Partea I: Codul civil in vigoare, actualizat (nu au intervenit modificari legislative de la data aparitiei si pana in prezent, 8 iulie 2011)

  - Partea a II: Viitorul Cod civil - Legea 287/2009 (neintrat inca in vigoare)

  7. CODUL PENAL ROMÂN, Editura Nomina Lex, Bucuresti, 2009 ce cuprinde:

  - Partea I: Codul penal in vigoare

  - Partea a II: Viitorul Cod penal - Legea nr. 286/2009

  8. CODUL DE PROCEDURA CIVILA, actualizat 2011

  9. CODUL DE PROCEDURA PENALA, actualizat 2011

  10. CODUL MUNCII, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2011, actualizat la data de 22 iunie 2011

  Cuprinde:

  - Codul muncii, actualizat 22 iunie 2011

  - Legea dialogului social nr. 62/2011

  - Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor

  - Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderiii, al unitatii sau al unor parti ale acestora

  - Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

  - Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

  - Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

  - Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

   

  11. CODUL FAMILIEI SI LEGILE CONEXE, actualizat la data de 15 februarie 2011, Editura CH BECK, Bucuresti, 2011

  12. LEGISLATIA PROFESIEI DE AVOCAT, Editura Hamangiu, Bucuresti 2011 (actualizat la data de 23 februarie 2011)

   

   

   

  1. DREPT PENAL. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivat in profesia de AVOCAT, editia a III-a, 2011

  Carte indisponibila momentan
  Pret:434.00»399.00RON
 • Cetatenia Europeana

  Drept European

  Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie” are o latură politică prin faptul că modalităţile de stabilire şi cadrul legal de instituire nu reprezintă altceva decât expresia voinţei suverane a unui popor. Mai mult decât atât, orice om dintr-o societate îşi poate singur da seama că participă, în calitatea sa de cetăţean, la exercitarea puterii, astfel încât se poate spune că oricăruia dintre noi îi revine o foarte mică parte din puterea suverană a poporului. Ca exemplu elocvent în acest sens, poate fi dat dreptul cetăţenilor de a alege şi de a fi aleşi în instituţiile parlamentare.

  O altă latură a cetăţeniei este cea civilă, care se referă, spre exemplu, la drepturile privind libertatea individuală.

  În fine, cea de-a treia latură a cetăţeniei este cea socială, care include, spre exemplu, drepturile cetăţenilor la un standard decent de viaţă, dreptul la sănătate, dreptul al educaţie, dreptul la locuinţă etc.

  Numar de produse pe STOC:89
  Pret:29.00»23.00RON
 • Pages: « Previous 1 2 3 4 Next »
 
eXTReMe Tracker